O veneno: flufenoxurón

[ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2012] A presión social consegue que a Xunta desautorice as fumigacións aéreas co pesticida Cascade.

A Xunta de Galicia xunto coa patronal ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón), promoven unha campaña de fumigación masiva en Galiza dos montes de eucaliptos co fitosanitario Cascade™, para o control da praga do goniptero.

As autoridades galegas e as empresas involucradas trasmiten que o Cascade™ é un produto seguro para o medio ambiente, para as personas, para as abellas

Pero cal á a realidade?

A realidade é a seguinte:

 1. O uso do flufenoxurón (principio activo do Cascade™) na Unión Europea foi prohibido [1].
 2. Existen traballos científicos que relatan episodios de toxicidade en humanos debido ao Cascade™ [2].
 3. A Comisión Europea prohibe o uso do Cascade™, en base ás conclusións da Axencia Europea de Seguridade Alimentar [3].

A toxicidade do flufenoxurón

Este pesticida está catalogado como de Grupo II en canto á súa perigosidade para as abellas, o que implica que é precisa unha aplicación moi concreta[4]:

 • Para evitar matar as abellas non se pode aplicar durante o florecemento.
 • Debe aplicarse a curta distancia, nunca por fumigación aérea.

Ademais, os documentos da UE din expresamente: “las características del flufenoxurón lo hacen persistente, bioacumulable y tóxico.” [1]

E lembramos que tóxicos segundo o RD 255/2003 son:

las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades, provocan la muerte o efectos agudos o crónicos para la salud.

Incompatible coa loita biolóxica

A Xunta de Galicia gábase de empregar a loita biolóxica contra o goníptero do eucalipto, pero faino mediante a introdución dunha especie de avespa (Anaphes nitens) que se ve tamén afectada polo insecticida flufenoxurón. Polo tanto se a Xunta autoriza estas fumigacións, estará aínda por riba desfacendo o feito mediante a solta desta avespa, e tirando unha vez máis os cartos empregados nesa loita biolóxica. Un estudo financiado polo propio fabricante recoñece que:

Aun así nuestros datos evidencian que el agente de control biológico no tolera el contacto con etofenprox y flufenoxuron.

As benzoilureas

Extraído da Wikipedia o 06/05/2012:

Benzoilureas son compuestos químicos más conocidos por su uso como insecticidas o acaricidas. Inhiben la síntesis de quitina en el cuerpo del insecto después de que el producto químico se haya comido, actuando como reguladores del crecimiento de insectos.
Toxicidad Ambiental

Estas sustancias tienen un efecto de amplio espectro que las hace tóxicas para una amplia gama de especies de insectos, muchos de los cuales son beneficiosos para las actividades humanas, incluyendo polinizadores de cultivos como las abejas. Además, como sucede con muchos insecticidas, la aplicación puede resultar también en la muerte de los depredadores naturales o otros organismos de control de la ‘plaga’, corriendo el riesgo de la posibilidad de un “efecto rebote” o del resurgimiento de la plaga, donde el objetivo original del tratamiento vuelve con veracidad igual o aún mayor.

Flufenoxuron (nombres comerciales incluyen Cascade y Tenopa, ambos fabricados por la empresa BASF) fue prohibido en toda la UE en 2011 en particular debido a su elevado potencial de bioacumulación en la cadena alimentaria y de alto riesgo para los organismos acuáticos. Cascade se comercializa por su “gran persistencia” en el medio ambiente y la ‘ficha de datos de seguridad’ del producto se indica que no se biodegrada fácilmente. El FSC se lo clasifica como “altamente peligroso”.

Composición química

1-(4-(2-cloro-α,α,α-trifluoruro-p-toliloxy)-2 fluorophenil)-3-(2,6- difluorbenzoil) urea

Inflamabilidade

Aínda por riba, a súa forma comercial —o Cascade— trátase dun produto que pode arder [5], o cal aumenta o risco de incendios forestais, xa de por si elevado nas plantacións de eucaliptos.

Referencias

   • [1] REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N o 942/2011 DE LA COMISIÓN de 22 de septiembre de 2011 por el que se establece la no aprobación de la sustancia activa flufenoxurón, de conformidad con el Reglamento (CE) n o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo:

    (7) Durante la evaluación de esta sustancia activa se detectaron problemas. En particular, los que figuran a continuación. No se pudo finalizar la evaluación del riesgo para los consumidores porque la exposición de los consumidores no pudo evaluarse de manera fiable, en particular en lo que respecta a la magnitud y a la relevancia toxicológica de diversos metabolitos. Además, el flufenoxurón tiene un alto potencial de bioacumulación en la cadena alimentaria. Por otra parte, se detectó un elevado riesgo para los organismos acuáticos.

   • [2] A case of human poisoning with a flufenoxuron-containing insecticide. Authors: Jeong J; Yeom S; Ryu J; Han SK; Cho SJ; Kim J. Source: Clinical Toxicology 2010 Jan;48(1):87-9.
    A fatal case of flufenoxuron-containing insecticide poisoning complicated by lactic acidosis, shock, abdominal compartment syndrome. Choi SC, Park EJ, Min YG.
    Clin Toxicol (Phila). 2011 Nov;49(9):876-7.
   • [3] Autoridade Europea de Seguridade Alimentar; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluometuron (Conclusión sobre a revisión por pares da avaliación do risco da utilización como plaguicida da sustancia activa flufenoxurón). The EFSA Journal 2011, 9(3):2088. [72 pp.] doi:10.2903/ j.efsa.2011.2088
   • [4] Protecting Honey Bees from Pesticides. Dr. James E. Tew. OARDC/The Ohio State University . Horticulture and Crop Science. 1680 Madison Ave., Wooster, OH 44691.
   • [5] Hoja de seguridad: Cascade. Hoja de seguridad según Reglamento (CE) No 1907/2006. BASF. (versión Colombia)
   • [6] Impact of Flufenoxuron, an IGR pesticide on Gallus domesticus embryonic development in ovo. Rouabhi Rachid, Djebar-Berrebbah Houria and Djebar Mohammed-Réda. Journal of Cell and Animal Biology Vol. 2 (3), pp. 087-091, March, 2008

Máis información sobre o flufenoxurón e os seus efectos, no escrito dirixido pola SGHN á Conselleira do Medio Rural en abril de 2012.

13 reflexións sobre “O veneno: flufenoxurón

 1. Precisamente ao que se prestan este tipo de “moratorias” é a que as empresas fagan un negocio final con estas merdas. Se as proibisen inmediatamente, terían que comelas eles. Xa vemos que a UE fai o paripé porque a evidencia científica obrígalle a tomar algunha medida pero en realidade está do lado de quen está e o negocio é o negocio.

 2. El RAC (Comité de Evaluación de Riesgo) aceptó la propuesta de Francia de clasificar el flufenoxuron como sustancia potencialmente nociva para los niños alimentados con leche materna y como sustancia peligrosa para el medio ambiente acuático.

 3. Qué fai, si se pode saber, Unións Agrarias promovendo esta desfeita? De qué va esa xente que estivo onte na miña parroquia negando a toxicidade do pesticida e negando incluso que vaia a ser prohibido?: Segundo eles se trata soamente de que caduca a licencia e non se lle renova, pero non por nada en particular. Nunca vin tal cinismo.

 4. As fumigacións aéreas con cascade póde ser considerado un acto de TERRORISMO AMBIENTAL ou ECOLOXICO.

  Por parte de PROMAFOZ, a xunta directiva encabezada por Ramón Raimunde, Antonio Sixto, entre outros, é responsable desta agresión contra o medio ambiente, contra as persoas, e en xeral, contra a vida,
  e están intentando convencer ós propietarios a base de mentiras,
  dicindo cousas como que, textualmente, «o CASCADE é inofensivo para persoas e animais»

  DIMISION DA DIRECTIVA DE PROMAFOZ XA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. La evaluación de riesgos para los compartimentos am­bientales objeto de estudio, llevada a cabo con un planteamiento realista, ha demostrado efectos inadmisi­bles para el compartimento acuático. Además, las carac­terísticas del flufenoxurón lo hacen persistente, bioacu­mulable y tóxico, así como muy persistente y muy bioacumulable, de conformidad con los criterios establecidos
  en el anexo XIII del Reglamento (CE) nº1907/2006 del
  Parlamento Europeo y del Consejo (3). Por consiguiente,
  no procede incluir en los anexos I, IA o IB de la Directiva
  98/8/CE el flufenoxurón para su uso en el tipo de
  producto 18.
  http://www.boe.es/doue/2012/038/L00047-00047.pdf

 6. Os praguicias había que usalos para a maior praga que ten España, que é a clase política, botalo no Congreso, no Senado, nos Parlamentos e como non nos Concellos, lugares concretos e pechados que non afectarían ao resto da poboación, nin terían un impacto medioambiental desastroso. Por outro lado estaríase protexendo a saúde dos Cidadáns que si son honrados e honorables, que traballan día a día para manter a súas familias, levantar o País mentras os outros os que hai que fumigar están a zancanillear neles.

 7. Da propia folla de seguridade do produto:

  INFORMACION ECOLOGICA

  Ecotoxicidad:
  Baja toxicidad para aves y peces. Extremadamente tóxico para artrópodos acuáticos. Tóxico para la larva de la abeja.

  Persistencia:
  Es persistente en el ambiente. El tiempo medio en el suelo es de 6 a 12 meses.

  Valoración:
  Baja toxicidad para aves y peces. Extremadamente tóxico para algunos grupos de invertebrados acuáticos.
  Persistente en el medio ambiente. Tiende a acumularse en grasa, peces, moluscos acuáticos y gusanos de tierra.

 8. ayer hice un experimento con el dedo mojado en diesel toque a uno de estos bichos por arriba y murio en el acto , podria ser que el azufre sea toxico para este tipo de escarabajos? recordemos que el azufre no es toxico para las abejas , si alguno tiene azufre soluble o azufre micronizado podria hacer la prueva , yo en estos momentos no dispongo de ninguno a mano ..

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.